Oferta

Elektroenergetyczne sieci kablowe

 • sieci kablowe niskiego napięcia (NN)
 • sieci kablowe średniego napięcia (SN)
 • stacje transformatorowo-rozdzielcze (15/0,4 kV)
 • oświetlenie zewnętrzne

Instalacje elektryczne o napięciu do 1kV

 • wewnętrzne instalacje siłowe i oświetleniowe
 • elektryczne tablice rozdzielcze
 • układy rozliczania energii elektrycznej
 • baterie kondesatorów (kompensacja mocy biernej)
 • instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V
 • instalacje uziemiające urządzenia i wyrównawcze
 • instalacje zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem UPS oraz agregatów prądotwórczych
 • instalacje zasilające urządzenia technologiczne
 • układy sterowania urządzeniami
 • iluminacja obiektów

Instalacje silnoprądowe

 • zasilanie budynków
 • prowadzenie wewnętrznych linii zasilających WLZ
 • podłączanie, rozruch i testy rozdzielnic oraz stacji transformatorowych
 • dobór baterii kondesatorów (kompensacja mocy biernej)
 • instalacje zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem UPS oraz agregatów prądotwórczych

Instalacje teletechniczne, ppoż., teleinformatyczne, alarmowe, CCTV

 • sieci strukturalne
 • systemy sygnalizacji pożaru
 • systemy sterowania klap i okien przewietrzania
 • systemy sterowania drzwi pożarowych
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy telewizji użytkowej CCTV
 • systemy konferencyjne
 • systemy tłumaczeń
 • instalacje audiowizualne – systemy projekcyjne i nagłośnienia
 • systemy domofonowe
 • systemy bramek kontrolnych

Instalacje przemysłowe, automatyka

 • projektowanie, dobór dokumentacja techniczna rozdzielnic przemysłowych
 • próby, badania i pomiary pomontażowe
 • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne
 • testy i prace rozruchowe
 • modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w istniejących budynkach
 • konserwacja istniejących instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
 • serwis oprogramowania
 • instalacje automatyki budynkowej
 • instalacje elektryczne i automatyki dla potrzeb układu wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje systemów nadzoru budynkami oraz systemów wizualizacji
 • dobór elementów automatyki do planowanego zadania
 • układy sterowania urządzeniami